INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL FURNIZATE PRIN CERERILE ADRESATE PRIMARIEI ROSIA

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, Primaria Rosia este înregistrat, sub numerele 22226, 22227, 22228 si 22229 din Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal gestionat de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), ca operator de date cu caracter personal pentru activitatea de furnizare de informaţii şi servicii pe care o desfăşoară, în acord cu prevederile legale în vigoare.

În consecință, Primaria Rosia îi revine obligația de a colecta de la solicitanții de servicii specifice date personale adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul prelucrării, precum și de a administra în condiții de siguranță aceste date, în strictă conformitate cu regimul juridic care le este aplicabil.
Scopul colectării datelor personale îl constituie îndeplinirea procedurilor și întocmirea actelor solicitate, incluzând, după caz, efectuarea formalităților legale de asigurare a publicității anumitor categorii de acte prin înscrierea acestora în registrele naționale.
Refuzul de a furniza operatorului datele personale necesare atrage imposibilitatea prestării serviciilor solicitate.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării, în calitate de operator, de către Primaria Rosia, iar în cazul înscrisurilor supuse regimului de publicitate reglementat prin legi speciale, sunt comunicate și autorităţilor specializate în materie.
În temeiul dispozițiilor Legii nr. 677/2001, titularii datelor personale colectate beneficiază de: dreptul la informare cu privire la regimul aplicabil datelor respective, dreptul de acces la propriile date, dreptul de intervenţie asupra acestora, dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale adoptate exclusiv pe baza prelucrării automate a datelor, destinate evaluării personalității titularilor, precum și dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor individuală, ca date care îi vizează să facă obiectul unor prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, conducerii Primariei Rosia, care va colectat datele personale. De asemenea, vă puteți adresa ANSPDCP și/sau justiţiei pentru respectarea drepturilor conferite de cadrul legal în materie.